1.

Verdien av en god forretningengel kan vanskelig overvurderes

Posted in BA

2.

En god forretningsengel er en coach for grunderen, og dele sine erfaringer uten å overta problemet. Det er ikke tilfeldig at de beste fotballtrenerene selv har aktive karrierer med internasjonale resultater å vise til – kun gjennom egne arr opparbeider man seg resepkt nok til kunne bli en engel.

Posted in BA

3.

En god foretningsengel er ofte den skulderen grunderen trenger når han selv tviler, og den som gir håpet og optimismen næring når det trengs, men samtidig også den som får grunderen ned på jorda når alt ser rosenrødt ut.

Posted in BA

4.

En god forretningsengel blander seg ikke inn i foretatte beslutninger, men aktivt oppfordre til kursendringer og gjennomføring av de beslutninger som er bestemt. Det er mye sannhet i det gamle munnhell om at veien til fiasko er brolagt med gode intensjoner.

Posted in BA

5

En god forretningsengel skiller sak fra person, snørr fra bart og tørre å ta saklige konfrontasjoner før beslutningen er tatt – det ligger i grunderens natur å være påståelig men husk at grundere som ikke tåler opposisjon og motstand internt går på langt verre smeller enn de som lytter til gode spørsmål og enda bedre råd.

Posted in BA

6

En god forretningsengel åpner dører og tilgjengeliggjør sitt nettverk for grunderen, uten å tenke kortsiktige gevinster.

Posted in BA