Grunderguide.no

Spennende nyheter og informasjon for gründere

Om gründerånd

Ett av våre fortrinn her i Norge er den høye teknologiske forståelsen og vår rolle som innovative forbrukere. Dette gjør at Norge og Norden ikke bare er en attraktiv region for å teste nye produkter og nye måter å gjøre tingene på – vi er også nærmere fremtidens måter å jobbe på enn resten av verden.

Norge har en fantastisk og blomstrende gründerkultur, og det startes årlig over 50 000 nye virksomheter i Norge, det er over tre ganger så mange som i Danmark. Dette er viktig fordi norske virksomheters evne til å skape nye verdier er det som legger grunnlaget for vår felles velferd i femtiden. I en stadig mer global verden der endringer treffer oss i stadig økende grad er det også gledelig nok en økende forståelse for innovasjonens og gründernes sentrale rolle i økonomien. Gründerånd er vårt viktigste verktøy for å forbedre dagens konkurransekraft.


Imidlertid er det kun én av fem som overlever de første tre årene og det viser med all mulig tydelighet at det å starte for seg selv er risikosport på høyt nivå. Mange av de som går på trynet ville trolig kunne vært reddet med bedre veiledning og et mer proaktivt støtteapparat gjennom «dødens dal», noe vi ofte skriver om på www.innomag.no – Norges ledende magasin for deg som er opptatt av innovasjon, entreprenørskap og nyskapning, og ja, det er gratis å være medlem.

Vi håper at du som leser dette blir inspirert av gode historier om alle de som lykkes, suger til deg gode råd og husker på at det å starte eget sannsynligvis er den ultimate måten å utvikle seg selv på. Som en av Tomra sine flinke grundere, Petter Planke så godt sier det; «Man blir ikke alltid rik av å starte for seg selv, men det er alltid berikende.»

Gründerfølelsen

5 KARAKTERTREKK SOM «AVSLØRER» DEG SOM GRÜNDER:

1.

Du er utradisjonell og tenker utenfor boksen, – «vedtatte sannheter» og status quo utfordres uavbrutt.

2.

Du er uredd og setter deg høye mål – som mange vil kalle urealistiske.

3.

Du går 100 prosent inn for oppgaven og brenner døgnkontinuerlig for de mål du har satt seg.

4.

Du samarbeider godt og er aktiv deltager i gode nettverk, – det handler mer og mer om team og halve hemmeligheten er å teame opp med de rette.

5.

Du tør å gjøre feil, men endrer også raskt det som ikke fungerer.

Kilder til kunnskap

Du vil oppdage at det er mange som er med deg på denne reisen, så sug til deg de gode råd av andre, og lykke til som hverdagshelt og verdiskaper!

Her er 7 kilder til kunnskap og nyttig innsikt som vi varmt anbefaler;

1.
www.altinn.no
2.
Patentstyret
3.
Norges Forskningsråd
4.
Innovasjon Norge
5.
Design og Arkitektursenteret
6.
Gründerforeningen
7.
Innomag


Husk at det er mange i kongeriket Norge som har som jobb å hjelpe deg i gang, men la ikke deres manglende tiltro til din ide ødelegge.
Selv Google-gründerne møtte mange nei på veien til de første ja, og vit at mange av de som gir deg råd selv aldri har startet noe som helst.


Før du starter

Før du starter opp kan det være lurt å stille deg og dine medgründere følgende spørsmål:Finnes det et marked som er stort nok for mine produkter/tjenester?

Hvordan skal jeg skille meg ut fra konkurrentene?

Har jeg tilstrekkelig kapital til å drive selskapet de første månedene?

Er jeg i en periode, villig til å ofre all fritid, kvelder og helger for å lykkes?

Konkrete grep

Grunderforeningen og Innomag har i lang tid sloss for konkrete grep, men det er mye som gjenstår;


Innvilg 3 års fritak for arbeidsgiveravgift for oppstartsbedrifter, slik det er gjennomført i Finnmark og USA. På vegne av alle landets grundere må det være lov å spørre om hvorfor man skal betale skatt for å skape arbeidsplasser
Følg opp SkatteFUNN og nå KapitalFUNN ved å gi 50% skattefritak på alle investeringer fra godkjente forretningsengler
Gi gründeren «ei hand å holde i», en mentor som følger opp og gir tilgang til industrielt og forretningsmessig nettverk. Etter tilsagn fra Innovasjon Norge eller tilsvarende er slik oppfølging et vedvarende savn

Å få satt de gode hjelpere i system med en form for gjensidig koordinering vil gi større effekt av alle tiltak og virkemidler, og framfor alt større utbytte for gründer
Etablererveiledning bør i Norge, som i Danmark, lovfestes som et kommunalt tilbud
Et minimum av lønnstakeres mange velferdspakker må sikres også for de som satser på eget. Ellers blir terskelen for høy, oppsiden for liten og nedsiden for stor

Vi har valgt å bo i et land med høye fjell og trange daler, hvor vi trives godt. Men det er på høy tid at vi innser viktigheten av å gjøre såkorninvesteringer for en tid hvor oljen ikke lenger redder oss.