5

En god forretningsengel skiller sak fra person, snørr fra bart og tørre å ta saklige konfrontasjoner før beslutningen er tatt – det ligger i grunderens natur å være påståelig men husk at grundere som ikke tåler opposisjon og motstand internt går på langt verre smeller enn de som lytter til gode spørsmål og enda bedre råd.

Posted in BA