1.

Verdien av en god forretningengel kan vanskelig overvurderes