5

En god forretningsengel skiller sak fra person, snørr fra bart og tørre å ta saklige konfrontasjoner før beslutningen er tatt – det ligger i grunderens natur å være påståelig men husk at grundere som ikke tåler opposisjon og motstand internt går på langt verre smeller enn de som lytter til gode spørsmål og enda bedre råd.