Om gründerånd

Ett av våre fortrinn her i Norge er den høye teknologiske forståelsen og vår rolle som innovative forbrukere. Dette gjør at Norge og Norden ikke bare er en attraktiv region for å teste nye produkter og nye måter å gjøre tingene på – vi er også nærmere fremtidens måter å jobbe på enn resten av verden.

Norge har en fantastisk og blomstrende gründerkultur, og det startes årlig over 50 000 nye virksomheter i Norge, det er over tre ganger så mange som i Danmark. Dette er viktig fordi norske virksomheters evne til å skape nye verdier er det som legger grunnlaget for vår felles velferd i femtiden. I en stadig mer global verden der endringer treffer oss i stadig økende grad er det også gledelig nok en økende forståelse for innovasjonens og gründernes sentrale rolle i økonomien. Gründerånd er vårt viktigste verktøy for å forbedre dagens konkurransekraft.


Imidlertid er det kun én av fem som overlever de første tre årene og det viser med all mulig tydelighet at det å starte for seg selv er risikosport på høyt nivå. Mange av de som går på trynet ville trolig kunne vært reddet med bedre veiledning og et mer proaktivt støtteapparat gjennom «dødens dal», noe vi ofte skriver om på www.innomag.no – Norges ledende magasin for deg som er opptatt av innovasjon, entreprenørskap og nyskapning, og ja, det er gratis å være medlem.

Vi håper at du som leser dette blir inspirert av gode historier om alle de som lykkes, suger til deg gode råd og husker på at det å starte eget sannsynligvis er den ultimate måten å utvikle seg selv på. Som en av Tomra sine flinke grundere, Petter Planke så godt sier det; «Man blir ikke alltid rik av å starte for seg selv, men det er alltid berikende.»