Konkrete grep

Grunderforeningen og Innomag har i lang tid sloss for konkrete grep, men det er mye som gjenstår;


Innvilg 3 års fritak for arbeidsgiveravgift for oppstartsbedrifter, slik det er gjennomført i Finnmark og USA. På vegne av alle landets grundere må det være lov å spørre om hvorfor man skal betale skatt for å skape arbeidsplasser
Følg opp SkatteFUNN og nå KapitalFUNN ved å gi 50% skattefritak på alle investeringer fra godkjente forretningsengler
Gi gründeren «ei hand å holde i», en mentor som følger opp og gir tilgang til industrielt og forretningsmessig nettverk. Etter tilsagn fra Innovasjon Norge eller tilsvarende er slik oppfølging et vedvarende savn

Å få satt de gode hjelpere i system med en form for gjensidig koordinering vil gi større effekt av alle tiltak og virkemidler, og framfor alt større utbytte for gründer
Etablererveiledning bør i Norge, som i Danmark, lovfestes som et kommunalt tilbud
Et minimum av lønnstakeres mange velferdspakker må sikres også for de som satser på eget. Ellers blir terskelen for høy, oppsiden for liten og nedsiden for stor

Vi har valgt å bo i et land med høye fjell og trange daler, hvor vi trives godt. Men det er på høy tid at vi innser viktigheten av å gjøre såkorninvesteringer for en tid hvor oljen ikke lenger redder oss.